X
تبلیغات
رایتل
12 بهمن 1388

درمی‌آوری،‌ درمی‌آوریم،‌ درمی‌آورید

بارانی،‌ ژاکت، کت، بلوز

پشمی،‌ نخی،‌ کنفی

دامن، شلوار، جوراب، لباس ِزیر

گذاشته، آویخته، انداخته به پشتِ صندلی،

انداخته از لته‌ی پاراوان؛

فعلا پزشک می‌گوید چیز جدی‌ای نیست

خواهش می‌کنم لباس بپوشید، استراحت کنید، سفر بروید

بخورید،‌ درصورتی‌که، قبل از خواب،‌ بعد از غذا

سه‌ ماه دیگر مراجعه کنید، یک سالِ دیگر،‌ یک‌سال‌ونیم ِدیگر؛

دیدی،‌ تو فکر کردی،‌ ما نگران بودیم

شما گمان می‌کردید، او شک می‌کرد

دیگر زمانِ شال‌و‌کلاه‌کردن

دیگر زمانِ بستن ِدکمه‌ها با دست‌های لرزان

بندِ کفش‌ها،‌ دکمه‌های فشاری،‌ زیپ‌ها، قلابِ کمربند

کمربندها، دکمه‌ها، کراوات‌ها،‌ یقه‌ها

دیگر از آستین‌ها دربیاورید،‌ از ساک‌ها،‌ از جیب‌ها

شال‌گردنِ مچاله‌شده، خال‌خالی، راه‌راه، گل‌دار،‌ چهارخانه

 

که مدت استفاده از آن   ناگهان تمدید شده‌ است.

 

 

                                                                                              ویسواوا شیمبورسکا

                                                                                              شهرام شیدایی/چوکا چکاد