24 خرداد 1389


...

هزار پله به دریا مانده است

که من از عمر خود چنین می‌گویم.

 

 

احمدرضا احمدی