X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
18 مهر 1389

آن برج‌های کهنه، که ماندند

بی‌بغبغوی گرم کبوترها

پرهای سرد و ریخته را دیری‌ست

با بادهای تنها، بیدار می‌کنند

و ریگ‌زارها –که نشانی ز رود و دشت-

گوئی درخت‌ها و صداها را

تکرار می‌کنند


 

 

 

یدالله رویائی