6 آذر 1389


روزهامان روز ِکامل نی‌اند و

  شب‌هامان

            شبِ کامل نی

     و زندگی پیش می‌خزد

            چون موشی خاکی

                  بی‌ تکانِ علفی

 

 

 

 

ازرا پاند

صاب‌لاگ