2 اسفند 1389


خوش آن که حلقه‌های سر زلف واکنی

 دیوانگان سلسله‌ات را رها کنی

 کار جنون ما به تماشا کشیده است

 یعنی تو هم بیا که تماشای ما کنی

 کردی سیاه زلف دوتا را که در غمت

 مویم سفید سازی و پشتم دوتا کنی

 تو عهد کرده‌ای که نشانی به‌خون مرا

 من جهد کرده‌ام که به عهدت وفا کنی

 من دل ز ابروی تو نبُرم به‌راستی

 با تیغ کج اگر سرم از تن جدا کنی

 گر عمر من وفا کند ای ترک تندخوی

 چندان وفا کنم که تو ترک جفا کنی

 سر تا قدم نشانه‌ی تیر تو گشته‌ام

 تیری خدا‌نکرده مبادا خطا کنی

 تا کی در انتظار قیامت توان نشست

 برخیز تا هزار قیامت به‌پا کنی

 دانی که چیست حاصل انجام عاشقی

 جانانه را ببینی و جان را فدا کنی

 شکرانه‌ای که شاه نکویان شدی به‌حسن

 می‌باید التفات به حال گدا کنی

آفاق را گرفت فروغی فروغ تو

 وقت است اگر به دیده‌ی افلاک جا کنی