4 اردیبهشت 1390


به‌خواست دانشگاه استنفورد، بهرام بیضایی سالی دیگر هم در امریکا خواهد ماند.