یکشنبه 25 اردیبهشت:

سالن رودکی (اجرای داستان های خنیایی) ساعت 16

فارس: شهباز دالمند، میرزا علی چهرازی، اسدالله موسویان، لطیف نجفی، محمد رضا طاهرپور

لرستان: محمد یاراحمدی، ایرج رحمان‌پور
نوازندگان: غلام سبزعلی، احسان عبدی‌پور، احسان پاکدل
توضیحات اجرا: ایرج رحمان‌پور، پیمان بزرگ‌نیا، بهزاد پاکدل

سالن رودکی (اجرای داستان‌های خنیایی) ساعت 18

کهکیلویه‌وبویراحمد: احمد احمدی، رحمان طاهری‌فر، محمد بزرگیان، محمد‌سعید اسلامی‌نژاد،

لردگان و بمئی: محمد بهداروند، کوروش اسد‌پور
بختیاری: غلام شاه‌قنبری، محمد بهداوند، جواد خسروی‌نیا
نوازندگان: علی اسدی، مهران توکلی
توضیحات اجرا: محمد‌سعید اسلامی‌نژاد، همت هاشمی، پیمان بزرگ‌نیا

تالار وحدت (اجرای عمومی) ساعت 21- گروه خیوه یولی(طواق سعادتی) موسیقی ترکمنی
- گروه سازینه( پیمان بزرگ نیا) موسیقی بختیاری، قشقایی، بویر احمدی و لری

سالن خانه موسیقی (نشست و اجراهای تخصصی) ساعت 18
1. داستان‌های اقوام و عشایر زاگرس (کرد و لر). سخنران: دکتر بهمن کاظمی
 اجرا منظومه‌ی کرمی و قدم‌خیر : ایرج رحمانپور

نوازنده: احسان عبدی پور(لرستان)

اجرای کلام: سید محمد ذوالنوری (کرمانشاهان)
2. از گوسان تا حافظ. سخنران: جهانگیر نصری اشرفی، اجرای منظومه کوراوغلو (عاشیق قدرت لله میرزاپور) و اجرای منظومه حیدر بیک، صنمبر و گل‌گیس :شهباز دالمند، میرزا‌علی چهرازی

سالن گروه موسیقی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران (سخنرانی و کارگاه‌های آموزشی) ساعت 11

موضوع: کوراوغلوی تاجیکی – فارسی

سخنران: کرامت‌الله رحیم‌اف
اجرای موسیقی: کوراوغلی به زبان فارسی
کوراوغلی‌خوان(گورقولی خوان): عزیز‌بیک ضیائف
اجرای موسیقی: ابراهیم ادهم
خنیاگر: عمر تیموراف

کرمان سالن خانه شهر ساعت 20

گروه آئینی رزیف – گروه عنبرآباد کرمان