حالا که سپیده سر زده

شاید روباه­‌ها آن خروس­‌های لعنتی را بخورند

که سحرگاه قوقولی‌قوقو سردادند

تو را از من جدا کردند

 

 

            ناریهیرا آریوارا

            بلاگصاب