27 مهر 1388

نسیمی می‌وزد

        از طرف جوباران سیمابی

                             الا یا ایها‌الساقی!

نسیمی کز بلندی‌های گیسوهای او کوتاه می‌آید

 

 

         رضا براهنی