2 خرداد 1389

شب آفتاب نمی‌خواهد

و آفتاب نمی‌خواهد از ستاره‌ی صبح

نشان‌ همهمه برگیرد

 

ستاره منتظر آفتاب می‌ماند

و آفتاب می‌ماند

که هر ستاره پر از انتظار

و شب

         پر از ستاره‌ی هر انتظار

و انتظار پر از خواب آفتاب شود

 

ستاره‌ همهمه‌ از آفتاب می‌خواهد

و آفتاب نمی‌خواهد...

 

 

 

                 یدالله رویایی