28 دی 1389

     این عطر

     که به تن می‌زنی

     موسیقی سیالی‌ست

     امضای شخصی‌ات

     جعل‌نشدنی

 

 

 

                   نزار قبانی

                   بلاگصاب